Utbildning

Kurser erbjuds inom området konstruktion och dimensioneringar av rörledningar. Utbildningen anpassas till ert behov och kan tex innefatta tillämpning av harmoniserande standarder, myndighetskontroller, CE-märkning och dimensionerande beräkningar.