Standarder

Det enklaste sättet att klara kraven i Tryckkärlsdirektivet PED är att följa harmoniserande standarder. Exempel på sådana som jag har är
EN10216-2
EN10217-7
 

EN10253-2 (se bifogat exempel)
EN13480