Rörberäkningar

Spänningsanalys
Expansionsberäkningar av rörledningar utförs med datorprogram CAEPipe. Detta resulterar i att bl.a. rörspänningar och laster på stöd och apparat studsar blir kända. Vanligast beräknings cod är EN13480 och ASME B31.

Dimensionering av rör och rördelar för inre tryck.
Erforderlig tjocklek i rör beräknas med hjälp av datorprogrammet PipeCalc. Detta program beräknar enligt EN13480.
 

Flänsar
Spänning i flänsförband beräknas enligt TKN87 kap 17-18 med programmet Wflange 

Dimensionering av smide till rörstöd
Smide till rörstöd dimensioneras vanligast för hand med hjälp av elementar fall och vanliga formler. Vid större omfattande smideskonstruktioner används CAEPipe. Rörsmide dimensioneras mot kriterier i EN13480-3 kap.13.3.6.