Materialval

För att klara de belastningar av bl.a inre tryck och temperatur som röret blir utsatt för krävs att rätt materialet är valt utifrån sina fysikaliska data som framgår av de harmoniserande standarderna.

Jag kan vara behjälplig med att välja material.