Föreskrifter

Krav på vilka rörledningar som kräver myndighetsgranskning eller ska CE-märkas finns i förskriften AFS2016:1. Den är svensk implementering av Tryckkärlsdirektivet PED 97/23/EG.

Denna förskrift är central vad gäller dimensionering av tryckbärande anordningar som rör. Bland andra föreskrifter som ibland måste beaktas kan nämnas AFS2017:3 och MSBFS 2014:5