Energidimensioneringar & energiutredningar

Energi finns i många olika former. Det jag främst sysslar med är att dimensionera olika media flöde tex kylvatten och ånga för att få fram korrekt värme eller kyl effekt.

Jag kan även erbjuda utredningar där olika energikällor jämförs pris och miljö mässigt.