CE-märkning osv

Behjälplig med CE-märkning, myndighetsgranskning och dokumentation

Innan en rörledning som skall CE-märkas kan konstrueras och dimensioneras måste konstruktionsförutsättningar fastställas genom en riskanalys. Denna utförs tillsammans med beställaren som har kännedom om anläggningen där rörledningen installeras och vet hur den avses att användas.
 

För vissa rörledningar som faller under förskriften AFS2016:1 krävs granskning av konstruktion, beräkning mm av tredjepartsorgan. 
En del av CE-märkning är att sammanställa den dokumentation som krävs och som skall finnas tillgänglig i 10 år efter installationen. 
Med dessa tjänster kan jag vara behjälplig.