Välkommen till Piping & Energy Design Karl Lundh AB

Företaget ägs och drivs av civilingenjör Karl Lundh. Verksamheten består av teknisk konsultverksamhet med huvudinriktning mot dimensionering av rör- och energisystem.